Złoty podział w fotografii


Kompozycja w fotografii

Można powiedzieć, że udana kompozycja w fotografii to także udane zdjęcie. Ważnych jest także kilka innych istotnych elementów, ale dziś akurat mówimy o kompozycji. Tak naprawdę jest dużo zasad nią rządzących. Stosując się do nich na pewno uda się nam stworzyć harmonijny układ na fotografiach.

Zasada złotego podziału i trójpodziału

Najlepiej przedstawić to na przykładach!  Po pierwsze istnieje zasada złotego podziału, zwana także zasadą boskiej proporcji. Kolejną jest zasada trójpodziału. W obu chodzi o zaznaczenie mocnych punktów naszej fotografii  na przecięciach poszczególnych linii – tak jak na poniższych fotografiach.

fotografia przedstawiająca zasadę trójpodziału  fotografia przedstawiająca zasadę złotego podziału

Inne kompozycje

Istnieje także kompozycja spirali oraz kompozycja ukośna, używana w celu nakreślenia dynamiki na zdjęciu:

fotografia przedstawiająca kompozycję spirali

fotografia przedstawiająca kompozycję ukośną

Statyczny obraz uzyskamy stosując się do zasad równowagi symetrycznej:

fotografia przedstawiająca zasadę równowagi symetrycznej

Fotografując możemy także korzystać z zastosowań linii prowadzących. Za ich pomocą możemy poprowadzić wzrok widza przez mocne elementy naszej pracy albo dodać jej określonych cech. I tak jak w malarstwie, tak i w fotografii, linie pionowe będą pokazywać wzniosłość i siłę, poziome zaś spokój, natomiast linie skośne dodają dynamiki i tworzą napięcie. Wszystkie te zasady dają nam różne możliwości, tak więc od nas zależy które z nich zastosujemy i jakie dzięki nim efekty uzyskamy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

9 − jeden =